Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Gastro-Medical” w Kocmyrzowie realizował projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ” W RAMACH 9 OSI PRIORYTETOWEJ REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020,
DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE.

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.