Posiadamy kontrakt z NFZ na Podstawową Opiekę Zdrowotną.

Od 1 października 2019 roku do personelu lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej dołączył  PEDIATRA

Od 1 listopada 2019 roku posiadamy kontrakt na POŁOŻNA Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Przychodnia bez kolejek, możliwość wyboru lekarza oraz pielęgniarki.

Lekarze POZ:
• Maciej Woroniecki – lekarz rodzinny, specjalista chirurg
• Katarzyna Ragan – specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
• Karolina Stasiak – lekarz pediatra

Pielęgniarki POZ:
• Barbara Słotarska – pielęgniarka dyplomowana
• Magdalena Żurowicz – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
• Maria Lis – pielęgniarka dyplomowana

Położna POZ:
• Aneta Tkaczyk

Rejestracja czynna: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00


Położna sprawuje opiekę nad kobietą na każdym etapie jej życia – w ciąży, w połogu, w okresie dorastania i menopauzy. W zdrowiu i w chorobie.

1. Opieka nad kobietą w ciąży 

Położna prowadzi także edukację kobiet w ciąży, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego.

2. Opieka nad matką i noworodkiem

Po porodzie położna opiekuje się kobietą i noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia.

 Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

 3. Opieka położnej nad kobietą po operacji

Położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. Skierowanie na podstawie którego położna obejmuje pacjentkę opieką wydaje lekarz z oddziału, na którym była operowana.

4. Opieka położnej nad kobietą w okresie menopauzy

5. Promocja zdrowia i profilaktyka

W zakresie działalności profilaktycznej, oprócz edukacji przedporodowej, do zadań położnej należą:

  • edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety,
  • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu,
  • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,
  • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią,
  • kształtowanie postaw rodzicielskich,
  • edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu do płodności po porodzie, metod regulacji płodności,
  • profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
  • edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego – położne powinny przypominać pacjentkom o badaniach profilaktycznych: mammografii i cytologii.