Posiadamy kontrakt z NFZ na Podstawową Opiekę Zdrowotną

Przychodnia bez kolejek.

Możliwość wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej.

Od 1 listopada 2019 roku posiadamy kontrakt na Położną Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Szczegóły dot. naszego personelu dostępne na stronie Personel

Deklaracje POZ

Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki i dołączenia do grona pacjentów.

W celu skorzystania z usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej, konieczne jest złożenie deklaracji POZ.

Dokumenty do pogrania dostępne są na stronie Dokumenty


Informacje szczegółowe dotyczące położnej POZ

Położna sprawuje opiekę nad kobietą na każdym etapie jej życia – w ciąży, w połogu, w okresie dorastania i menopauzy. W zdrowiu i w chorobie.

1. Opieka nad kobietą w ciąży 

Położna prowadzi także edukację kobiet w ciąży, przygotowuje kobiety do porodu, także do porodu rodzinnego.

2. Opieka nad matką i noworodkiem

Po porodzie położna opiekuje się kobietą i noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia.

 Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

 3. Opieka położnej nad kobietą po operacji

Położna opiekuje się także kobietami po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. Skierowanie na podstawie którego położna obejmuje pacjentkę opieką wydaje lekarz z oddziału, na którym była operowana.

4. Opieka położnej nad kobietą w okresie menopauzy

5. Promocja zdrowia i profilaktyka

W zakresie działalności profilaktycznej, oprócz edukacji przedporodowej, do zadań położnej należą:

  • edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety,
  • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu,
  • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia,
  • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią,
  • kształtowanie postaw rodzicielskich,
  • edukacja i udzielanie porad w zakresie powrotu do płodności po porodzie, metod regulacji płodności,
  • profilaktyka chorób ginekologicznych i patologii położniczych,
  • edukacja kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego – położne powinny przypominać pacjentkom o badaniach profilaktycznych: mammografii i cytologii.