Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne „Gastro-Medical” realizuje projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”

 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa  Pakiet Medyczny 3  - Wsparcie grantowe placówek POZ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19

 

___________________________________________________________________________________________________

W ramach kontraktu z NFZ świadczymy na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca usługi z zakresu:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Poradni Chirurgii Ogólnej

Prowadzimy również Pracownię Endoskopii, gdzie świadczymy usługi komercyjne.

Nasze placówki zlokalizowane są w miejscowościach:

  • Kocmyrzów (przy trasie Kraków – Proszowice)
  • Skrzeszowice (Wiejski Ośrodek Zdrowia)

Szczegóły dot. dojazdu znajdą Państwo w zakładce Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – Usługi medyczne