Dietetyk jest wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia, posiadającym szeroką wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego. Dietetyk planuje, organizuje, prowadzi i nadzoruje żywienie ludzi zdrowych i chorych w placówkach żywienia zbiorowego i/lub w ramach indywidualnego poradnictwa dietetycznego.

Personel

Personel Poradni Dietetycznej stanowią:

  • Katarzyna Mraczek