Opis badania

Rektoskopia jest to badanie endoskopowe końcowego odcinka jelita grubego, czyli odbytnicy do głębokości około 30 cm za pomocą sztywnego rektoskopu wyposażonego w układ optyczny i świetlny.

Badanie wykonuje się w pozycji kolankowo-łokciowej.

Pierwszym etapem jest oglądanie okolicy odbytu, następnie wprowadzenie rektoskopu do światła odbytnicy.
Badanie wykonuje się w przypadku wystąpienia dolegliwości związanych z okolicą odbytu lub odbytnicy.

Przygotowanie do badania

Przygotowanie do badania zaczyna się dzień wcześniej.

Wieczorem wykonuje się doodbytniczą wlewkę przeczyszczającą z gotowego i dostępnego w aptece bez recepty preparatu Rectanal.

Następnego dnia pozostaje na czczo i na dwie godziny przed badaniem wykonuje się drugą wlewkę preparatu Rectanal.

W przypadku rektoskopii nie zalecane są doustne leki przeczyszczające.

Odbiór wyników

Po każdym wykonanym badaniu pacjent otrzymuje opis wykonanego badania na miejscu.

Wyniki badań histopatologicznych należy odebrać osobiście.

Możliwy jest odbiór przez osobę upoważnioną po złożeniu oświadczenia: Upoważnienie do odbioru badania

Okres oczekiwania na wyniki badań histopatologicznych wynosi od ok. 10-14 dni.