Rektoskopia jest to badanie endoskopowe końcowego odcinka jelita grubego, czyli odbytnicy do głębokości około 30 cm za pomocą sztywnego rektoskopu wyposażonego w układ optyczny i świetlny.
Badanie wykonuje się w pozycji kolankowo-łokciowej. Pierwszym etapem jest oglądanie okolicy odbytu, następnie wprowadzenie rektoskopu do światła odbytnicy.
Badanie wykonuje się w przypadku wystąpienia dolegliwości związanych z okolicą odbytu i odbytnicą.

Przygotowanie do badania zaczyna się dzień wcześniej, kiedy to pacjent nie je już kolacji, natomiast wieczorem wykonuje sobie doodbytniczą wlewkę przeczyszczającą z gotowego i dostępnego w aptece bez recepty preparatu Rectanal.

Następnego dnia pozostaje na czczo i na dwie godziny przed badaniem wykonuje drugą wlewkę Rectanal.
W przypadku rektoskopii nie zalecane są doustne leki przeczyszczające.