Placówka w Kocmyrzowie czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00

Filia w Skrzeszowicach

Filia w Skrzeszowicach funkcjonuje w następujący sposób:

Pobieranie badań laboratoryjnych

  • poniedziałek  8.00 – 10.00

Dr Katarzyna Ragan:

  • wtorek : 9.00 – 13.00
  • środa  : 13.00 – 15.00
  • piątek : 13.00 – 15.00


Informacje dodatkowe

  • W przypadkach niewymagających obecności personelu medycznego świadczone są Teleporady
  • Pomieszczenia zostały dostosowane do wymogów zachowania dystansu społecznego
  • Personel medyczny i Pacjenci przebywają na terenie placówek w maseczkach ochronnych
  • Została zwiększona częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń

Zapraszamy do placówek Gastro-Medical.