Funkcjonowanie placówek Gastro-Medical w czasie epidemii

Mimo epidemii koronawirusa, placówki Gastro-Medical funkcjonują normalnie.

Dodatkowo zostały wprowadzone następujące środki w celu poprawy bezpieczeństwa Pacjentów:

  • W przypadkach niewymagających obecności personelu medycznego świadczone są Teleporady
  • Pomieszczenia zostały dostosowane do wymogów zachowania dystansu społecznego
  • Personel medyczny i Pacjenci przebywają na terenie placówek w maseczkach ochronnych
  • Została zwiększona częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń

Zapraszamy do placówek Gastro-Medical.