W ramach ubezpieczenia zdrowotnego dostępna jest Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Poradnia Chirurgiczna.