Miło nam poinformować, że 1 kwietnia 2020 roku uruchomiliśmy filię Gastro-Medical w Skrzeszowicach.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia będziemy świadczyć bezpłatnie pełen zakres usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, tj.:

  • lekarz rodzinny,
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej,
  • położna podstawowej opieki zdrowotnej.

Na miejscu będzie także możliwość pobierania badań laboratoryjnych.

Ponadto pacjenci będą mogli skorzystać odpłatnie z konsultacji chirurgicznych oraz diabetologa.

Filia znajduje się w budynku Wiejskego Ośrodka Zdrowia w Skrzeszowicach, nr 3.

W związku z epidemią koronawirusa obowiązuje specjalny tryb organizacji pracy.